פתח דבר

יחידת הוראה זו עוסקת בניתוח אירועים מתמטיים בכיתה . אירועים מתמטיים הם מצבים אשר התרחשו או עשויים להתרחש בכיתה , ובהם על המורה לענות או להגיב לשאלה , לרעיון או לאמירה של תלמיד . האירועים המתמטיים שייכים לספרות המקרים במתמטיקה . ( mathematical cases ) רוב המאפיינים דומים למאפייני המקרים המתוארים בספרות המקרים , פרט לכמה הבדלים . דרכי העבודה עם האירועים המתמטיים דומות לדרכי העבודה עם המקרים המוצגים בספרות המקרים . לעיסוק בניתוח אירועים מתמטיים מטרות אלה : העמקת הידע המתמטי וידע mn pהפדגוגי של המורים ; עידוד המשתתפים לחשוב ולהרהר על נושאים הקשורים להוראה בכלל ולהוראה שלהם בפרט ; חידוד ההקשבה לדברי התלמידים ומיקוד ההסבר לשאלה או להתלבטות של התלמיד , העשרת הידע המתמטי בנושאים שמלמדים בכיתה ; החלפת דעות בין המשתתפים ; פיתוח כישורי רפלקציה ; העשרת רפרטואר האירועים המתמטיים ושילוב אירועים כאלה כחלק מההוראה בכיתה . האירועים המתמטיים שבחוברת זו מתאימים לעבודה הן עם סטודנטים להוראה והן עם מורים בפועל במסגרת של קורס , סדנה או השתלמות , כמו גם במסגרת בית ספרית בידי קבוצה קטנה של מורים או בידי מור...  אל הספר
מכון מופ"ת