נספח 1 - יתרונות וחסרונות שיש לעיסוק באירועים מתמטיים

מדברי משתתפים בקורס "ניתוח אירועים מתמטיים בכיתה" ( חלקם מורים בפועל וחלקם סטודנטים להוראה : ( 0 ורה א' ' תרומת :. הפריה הדדית , חידוד הידע המתמטי דרכי גישה שונות לילדים טועים , מפגש עם סוגי טעויות אפשריות . ח 0 רומת : לא תמיד תימצא תשובה אחת מתאימה , וזה עלול לבלבל מורים שאינם בקיאים בנושא . מורה בי ' תרומת : בעצם העלאת האירוע המתמטי , חלק מהמורים נוכחים לדעת שלהם עצמם יש קושי . סורה גי ' תרומת : מרחיב ידע , מאלץ לשים לב לפרטים קטנים , מאפשר בחינת דרך חשיבה של התלמיד , מאלץ את המורה לא לשלול תשובות תלמידים בלי בדיקה מדוקדקת , בודקים ידע של המורה . ח 0 רומת : מעמידים את המורה במצב מביך , אם הוא אינו יודע את התשובה . סורה ד'  אל הספר
מכון מופ"ת