יישוב הנגב, 1900-1960 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

יישוב הנגב, 1900-1960 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

מחבר:
שנת ההוצאה: 1985
מילות מפתח: נגב
התכניות, החלומות, מבצעי ההתיישבות והמבצעים הצבאיים, התיעוש והפיתוח, שהפכו את הנגב בשנים 1900-1960 מחבל ארץ שומם ומדברי לחלקה הדרומי של ישראל - בכל אלה עוסק כרך זה של  'עידן'.
בכרך ארבע חטיבות - מחקרים וסיכומים; תעודות וזכרונות; פרשיות נבחרות; העשרה וחומרי עזר. 23 המאמרים והרשימות נוגעים ברוב שטחי הנגב. המחברים הם מטובי החוקרים בנושאי התיישבות, ביטחון, מים, תכנון, בדווים, עברו הקרוב של הנגב ועוד. אל הספר
נושא/נושאים: , דרום
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ד  1  2  4  5  6  7  8  9