מסלול המסע, כפי שהופיע בימבפנים/ ‭.1946‬ התוואי מסומן בקו דק מרכיבים לאילת