באר־שבע בידינו! — אחת התמונות הנודעות של מלחמת העצמאות