הנגב 1960-1900 —תאריכון

הנגב 1960-1900 —תאריכון 1900 התורכים מניחים את היסוד להקמתה של עיר מחוז כנגכ — כאר שכע . 1903 השיח' הבדווי אבו רביעה מציע ליהודי הארץ ברית , במטרה לסלק את התורכים . 1906 שני יהודים , גורדון ושניידרוביץ , ' מתיישבים בבאר שכע ומקימים בה טחנת קמח . 1912 יישוב יהודי ראשון בנגב הצפוני — חוות רוחמה . 1914 ( נובמבר ) תורכיה מצטרפת למעצמות המרכז במלחמתן נגד מעצמות ההסכמה . הנגב רוחש כוחות צבא גדולים המתכוננים לתקוף את תעלת סואץ שבידי הבריטים . 1915 ( פברואר ) הצבא התורכי תוקף מסיני את תעלת סואץ — ונהדף . 1917 ( ינואר ) הצבא הבריטי שהתקדם ממצרים וכבש את צפון סיני . חוצה את גבול ארץ ישראל ומתקדם לעבר עזה . ( מארס אפריל ) שתי התקפות בריטיות גדולות על עזה — נהדפות . 31 ) באוקטובר ) הצבא הבריטי כובש אח באר שבע . 7 ) בנובמבר ) עזה נופלת בידי הבריטים . * נושאי ההתיישבות — בהדגשה .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי