מדבירי המדבר על שני ניסיונות להפריח את הערבה בתחילת שנות ה־50 יצחק נשרי

מדבירי המדבר על שני ניסיונות להפריח את הערבה בתחילת שנות ה 50 יצחק נשרי במורשת היישוב היהודי כארץ ישראל הופיעו מדי פעם גלי התנדבות — לשירותי ביטחון שונים , להתיישבות , לצבא הבריטי , ל'הגנה' ולאחר מכן לצה"ל . כשנים 1953-1950 נעשה ניסיון להקים תנועת מתנדבים שפעילותם תתמקד בסיוע לעלייה החדשה ובהתיישבות בנגב 'הרחוק' ובערבה . ראשיתה של תנועה זו בדיונים ובהחלטות של מפלגת השלטון דאז ( מפא"י ) ואחריתה בקול דממה דקה . הכוונה היא לשח"ל — שירות חלוצי לישראל , ובעמודים הבאים ננסה לעקוב אחר התפתחותה , לבטיה ואחריתה של תנועה שנועדה לתפוס מקום מרכזי בפיתוחן של אילת והערבה . קשור לכך רעיון חובק עולם אחר , שנועד אף הוא להתגשם בערבה באותם ימים : הקמת חוות נוער , מעין 'רפובליקת נוער' ממלכתית , ואף עליו יסופר בהמשך . ההתכנסות בקרית חיים ב 1950 נקראו חברי מפא"י בהתיישבות להתכנסות כקריית חיים , כדי לערוך חשבון נפש על מה שקורה כמדינה . חברי ההתיישבות ציינו את ההישגים אך לא חסכו את שבט ביקורתם מהנהגתם , שאינה עומדת במבחן מול גלי הירידה במתח החלוצי . הם גם מחו על אי היענות חברי המפלגה לצרכים הדחופים . דוד כן...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי