באר־שבע. מבנה מהתקופה העותימאניה. אחר-בך בית עירייה באר־שבע