היישובים במערכות הנגב במלחמת העצמאות אלחנן אורן

היישובים במערכות הנגב במלחמת העצמאות אלחנן אורן בסוף אוגוסט 1947 פרסמה ועדת או"ם לענייני ארץ ישראל את המלצתה ל'חלוקה עם אחדות כלכלית' בארץ ישראל , והציעה לכלול במדינה היהודית את עיקרו של הנגב , בואכה אילת . בספטמבר הכריזו הבריטים שיקדימו להוציא את המינהל והצבא מן הארץ . בכל זאת עדיין לא התכוונו למשוך את ידיהם מהנגב , וסמכו על מחלקת המדינה האמריקנית , שהנגב — לפחות חלקו הדרומי — יופקע מגבולות המדינה היהודית . חיים וייצמן נתגייס לסכל את כוונתם . בפגישה אישית עם הנשיא טרומן , עלה בידו לשכנע את טרומן לתמוך בחלוקה 'אנכית' של הנגב , שתיתן למדינה היהודית מוצא למפרץ עקבה . בכוח אישיותו ובהשפעתו הישירה על כן שיחו תרם וייצמן תרומה הרת גורל לתולדות העם והארץ , אך מאחורי טיעונו עמדו מפעל האשלג והישגיה של ההתיישבות הצעירה בנגב . ההתיישבות הנחושה בנגב חברה עם נחשולי ההעפלה לסייע בהכרעת המערכה המדינית לעצמאות . היא חילצה את היישוב העברי מן המשבר של תקופת המאבק ובה כשעה החמירה את הדילמה הבריטית , שהניעה את ממשלת בריטניה להעכיר את בעיית ארץ ישראל לאו"ם . יתר על כן , ההתיישבות בנגב הייתה , כנראה , בין ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי