טחנת מנוע בנגב. הפועל עוסק בניקור החריצים באבן השכב של הריחיים