יישובים ודרכים בנגב הצפוני — בסוף תקופת השלטון הבריטי