השתנות הנוף היישובי — מעבר מהאוהל לצורות בנייה קלות