דוד בן־גוריון והנגב

עמוד:7

על מה אנו מגינים ? לא אוכל לקבל העצה שלא להגן על המדבר — באשר אנו חייבים בהגנת תל אביב . אם לא נעמוד על המדבר — לא תעמוד תל אביב . קיומו של הנגב הוא אולי ממשי יותר מקיומה של תל אביב . הראייה ההיסטורית אומרת לנו , ששום דבר יהודי לא יהיה קיים בארץ אם לא נבטיח נצחונה של הציונות . הוצאת שנים עשר מיליון דונאם אדמת מדבר מהחשבון — הוא חשבון לא ציוני , והמגינים מגינים על הציונות , לא פחות ולא יותר . טעות היא להניח שהנגב 'לא יברח' ועלינו עכשיו לקיים בידינו מה שבידינו , בפי שסבורים פלוני ופלוני מהיושבים כאן . אם לא ניקח עכשיו את המדבר — לא זו בלבד שהנגב 'יברח' — אלא איני בטוח אם נוכל לשמור בידינו את תל אביב . והשאלה אינה אם לעזוב או לא לעזוב את הנגב , אלא אם ללכת או לא ללכת לנגב . אין אנו נמצאים עדיין בנגב . הנקודות המעטות שיש לנו בדרום אינו הנגב , ואם לא נשלח כוח מספיק לנגב , פירוש הדבר שאנו עוזבים אותו . אם אנחנו לא נהיה שם — הם יקחו אותו באפס יד , ואין זו אלא אשליה ריקה שלאחר זמן יתנוהו לנו . אין הבדל מבחינה זו בין מפעל ההגנה ובין מפעלנו ההתיישבותי בארץ . כל מי שעלה לארץ , לא עלה ליהנות מן הקיים . הקיים אינו מספיק גם עכשיו , וודאי שלא הספיק לפני שלושים שנה , לפני ארבעים שנה , לפני שבעים שנה . כל בני דורי שבאו לארץ — לא באו ליהנות מתל אביב , כי תל אביב לא היתה קיימת אלא בדמיון . שטמפר וסלומון לא באו ליהנות מפתח תקוה , כי אף היא לא היתה קיימת אלא בדמיונם . וקיום דמיוני זה — ולא הקיים למעשה — היה המניע של כל חלוצינו . הוא גם המניע של כל מגינינו . הבחורים העומדים לילה לילה להגן על שכונת התקוה — לא הם שהקימו את השכונה ולא הם שבנו אותה , ויותר משהם מגינים על השכונה הם מגינים על התקוה . ותקוות הנגב היא לא פחות ריאלית כגורם חלוצי ומלחמתי מהריאליות של תל אביב . ---3 ) בפברואר ( 1948 א & שר ליישב בנגב מיליוני יהודים ---ואשר לשאלות מדיניות אחדות . אתחיל מהנגב . שמעתם משרתוק שהמומחים אומרים שיש להבחין בין הנגב הצפוני והנגב הדרומי . אני כופר בדעה זו של המומחים , ולא רק שאני כופר בדעה , אלא גם כופר שהמומחים הם מומחים לנגב . מומחה לנגב יכול להיות רק איש שעשה הרבה קידוחים והרבה בדיקות של אדמות בשטחים שונים — הם לא עשו לא זאת ולא זאת ( שרתוק : הם אומרים שעשו . ( זאת עשו אחרים . הם רק קראו מה שאחרים כתבו . הם לא היו בנגב ולא עבדו שם . אני לא מומחה לנגב , אבל גם אני דברים בוועד הביטחון היישובי , שנישאו בתקופה קשה ביותר לנגב . שבה הושמעו קולות שיש לקצר את הקווים בנגב ולפנות את היישובים מדרום לכביש עזה-באר שבע . בן גוריון התנגד להצעות אלו בתוקף . את הדברים אמר בן גוריון בישיבת ממשלה שנערכה בשבוע הראשון של ההפוגה הראשונה , בתקופת מלחמת העצמאות . באותם ימים היה הנגב מנותק משאר חלקיה של המדינה בת החודש . שרתוק הוא משה שרת , שר החוץ הראשון של ישראל .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר