בעקבות המנהיגים. מנהיגות היישוב (באן, ב־5ג‭,19‬ די בן־גוריון ובי בצנלסון ואתם אליהו אפעוטיין־אילת) גילתה התעניינות מרובה בנגב הדרומי. הנוער העובד והפלמ"ח הלכו בעקבותיהם