מים רבים במדבר — פטה מורגנה? לאו־דווקא. הסבר של קיבוץ רביבים