נתן אלתרמן והנגב צבי צמרת

נתן אלתרמן והנגב צבי צמרת כמה חודשים אחרי תום מלחמת העולם השנייה הופיעה ידיעה שגרתית בעיתונות : 'נחנך שירות אוטובוסים סדיר בין תל אביכ ובין קיבוץ גת אשר בנגב הצפוני . ' נתן אלתרמן לקח את הידיעה העיתונאית 'האפורה' והפכה בשירו 'קו תל אביכ-גת' לאירוע היסטורי ממש . את קו האוטובוסים החדש קישר עם נתיבות ההיסטוריה היהודית הגדולה ו'שר האומה' בכבודו ובעצמו הוא זה שלדעתו מחזיר עטרה ליושנה ומחדש את דרכי האבות . והפעם באוטובוסים ... ב'טור השביעי' שלו , בעיתון 'דבר' מז' בתשרי תש"ו , כתב המשורר : [ . .. ] שר האמה ( כן , אחים (! הוא בעצם כיום המנסח את חקי התנובה בדרכים . ובכלל האמה מימי קדם קשוךה עם הקו הלזה בקשרי תחבורה . גם הנער ךור פעם רד בקו תל אביב-גת . גם 'גלה מפלשתים גללת בקו תל אביב-גת . ויוצא שהקשר הוא חי ומזמן הוא קים ושריר , והיה רק צריך , ךבותי . להפכו לשרות סדיר ... המחבר הוא מנהל יד יצחק בן צבי .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי