רוחמה — היישוב היהודי הראשון בנגב (1917-1912) אליהו כנעני

רוחמה — היישוב היהודי הראשון בנגב ( 1917-1912 ) אליהו כנעני בשנת 1911 נרכשה הקרקע הראשונה בצפון הנגב , 6 , 000 דונאם , במחיר של 8 פראנק הדונאם . רכשוה המשרד הארץ ישראלי וחברת 'הכשרת היישוב , ' לאחר שנתקלו בקשיים משפטיים , שכן החוק התורכי לא התיר העברת קרקע בטאבו על שם נתיני חוץ לארץ . רק לאחר התערבות אצל פקידים גבוהים בקושטא , יצאה ההעברה הרשמית אל הפועל , והשטח עבר לידי המשרד הארץ ישראלי . כך נרכשה אדמת ג'ממה — הקרקע היהודית היחידה באזור באר שבע עד מלחמת העולם הראשונה . גם לאחר שהוסר המכשול המשפטי , לא היה אפשר להיאחז מיד באדמות ג'ממה . עדיין חסרו האמצעים הכספיים כדי לשלם פיצויים לאריסי המקום , ובאין חזקה על האדמות , דומה היה שהן יישמטו מידיים עבריות . בשלהי 1911 אמנם נחרשה האדמה כדי לקבוע עובדה בשטח , אכל רק בשנת 1912 החלה פעולה של ממש . אגודת 'שארית ישראל' ממוסקבה היתה באותו הזמן אחת האגודות להתיישבות בארץ , ובין חבריה היו אחדים מראשי התנועה הציונית כרוסיה , כגון ד"ר יחיאל צ'לנוב ושמעון ווליקובסקי . באגודה היו כמאתיים חברים , ועלה בידם לאסוף כמאתיים אלף רובל . את ההסכם להעברת קרקעות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי