קווים לראשיתה של התעשייה בנגב, 1960-1950 ערן רזין

קווים לראשיתה של התעשייה בנגב 9601-950 1 , ערן רזין המחבר הוא דוקטורנט במחלקה לגיאוגראפיה , האוניברסיטה העברית בירושלים . אכלוס הנגב ופיתוחו היוו מטרות מרכזיות של מדיניות פיזור האוכלוסייה שהתגבשה בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל . אולם , כעוד שבשאר חלקי המדינה התבססה מדיניות זו , בראשית שנות ה , 50 על הסקטור החקלאי — הקמת מושבי עולים ועיירות שנועדו לשמש כמרכזי מסחר ושירותים לסביבה הכפרית — הרי שבנגב היה ברור מלכתחילה שהפיתוח חייב להתבסס בעיקרו על תיעוש . תיעוש הנגב בשנות ה 50 כלל שלושה מרכיבים מרכזיים : > א < פיתוח תעשיית מחצבים המתבססת על אוצרות הטבע המקומיים ; ( ב ) הקמת מפעלי תעשייה בבאר שבע , בעיקר על ידי הסקטור ההסתדרותי , אשר חלקם מנצלים חומרי גלם מהאזור ; והחל מהמחצית השנייה של שנות ה : 50 ( ג ) תיעוש עיירות הפיתוח על ידי ההון הפרטי בתמיכת הממשלה , בעיקר על ידי ענף הטקסטיל . פיתוח מחצבי הנגב ניצול אוצרות ים המלח ראשון מפעלי הנגב הוא מפעל האשלג הדרומי בסדום . 'חברת האשלג הארצישראלית' שנוסדה ב 1929 ביזמתו ובניהולו של משה נובומייסקי הפעילה תחילה מפעל להפקת אשלג וברום בצפון ים המ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי