בן מצבת אלנבי בבאר־שבע. האנדרטה המקורית נותצה במאורעות 6ג9ו