מצפה בית-אשל אחרי ארבע שנים, ב־947ו: כמעט יישוב לבל דבר