סימון הגבול עם מצרים. משמאל — משנת ‭.1906‬ מימין — מ־982ו