תנופת ההתיישבות בנגב בעשור שקדם לקום המדינה רות קרק

תנופת ההתיישבות בנגב בעשור שקדם לקום המדינה רות קרק לקראת סוף שנות השלושים אנו עדים לתהליך גובר והולך של רכישת קרקעות בנגב — תחילה בידי אנשים פרטיים . ובשלהי התקופה — בעיקר בידי המוסדות הלאומיים . אם לפני תקופה זו היו הגורמים לרכישת קרקעות בנגב בעלי אופי מדיני לאומי , בעיקרם , בעשור שלפני קום המדינה נוסף לתהליך רכישת הקרקע וההתיישבות בחבל ארץ זה גם היבט בטחוני מובהק . נגבה — יישוב חלוץ בשנת 1937 פורסמה הצעת החלוקה של 'הוועדה המלכותית . ' לפי הצעה זו חולקה ארץ ישראל לשלוש רשויות : יהודית , ערבית ומנדאטורית . הנגב כולו נכלל במדינה הערבית . גבול המדינה היהודית הגיע בדרום לפי תוכנית זאת עד לאזור באר טוביה . בשנת 1939 פורסם 'הספר הלבן , ' וכצעד ראשון להגשמתו נחקק בשנת 1940 חוק הקרקעות . על פי הצעה זו נכלל הנגב באזור המנדאט הבריטי הדרומי . חלקו סווג כאזור ב , ' שבו נאסרה כל רכישת קרקע בידי יהודים , וחלקו כאזור ג , ' שבו היתה העברת קרקע ליהודים טעונה אישור מיוחד של הנציב העליון . פעילות רכישת הקרקעות בידי היהודים נראתה לבריטים כחריגה מהגבלות חוק הקרקעות , והתנגדות השלטונות לרכישות אלו גברה ו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי