גואלי קרקעות הנגב: יהושע חנקין (מימין‭,(‬ עמינדב אלטשולר (באמצע) ועו"ד סטרומזה