אל הקוראים

עמוד:1

אל הקוראים יחנה כי כן , עברנו כפרים הרבה בארץ מישור , ואף גם בהרי יהודה . השדות בפלך עזה משכו את לבבנו , ובאנו לידי החלטה כי המקום היותר מוכשר להתיישבות יהודים הוא המישור , הלוא הוא הנוף אשר על שפת הים התיכון , ובפרט בדרום הארץ . על יד הבדואים יושבי האוהלים , רחוק מדרך המל ך יפו-ירושלים , נוכל לסדר התיישבות רחבה , מבלי משוך עלינו קנאת העמים הנושאים את עיניהם אל הארץ הקדושה . ' דברים אלה כתב בשנות השמונים של המאה הקודמת זלמן דוד ליבונטין , איש העלייה הראשונה . מתברר שלפני שרכש את אדמות ראשוךלציון סייר בנגב , ובו — כך חשב — יש להתחיל בהתיישבות יהודית רחבה . הדברים לא נסתייעו , אך הנגב , אף אם נזנח — לא נשכח , ומטרת חוברת זו של 'עידן , ' השישית במספר , היא להעלות את הקורות , הנסיונות והפעולות שנעשו בנגב בששת העשורים הראשונים של המאה שלנו . בחוברת ארבע חטיבות . בחטיבה הראשונה , מחקרים וסיכומים , 11 מאמרים , העוסקים בהיבטים שונים ומגוונים של הנגב לאורך , לרוחב , ויש לקוות שגם לעומק — ממאמרים כלליים על תיחומו של הנגב ופעילותם של השלטונות הבריטיים בו , ועד נושא פרטני , כדוגמת השפעת הקמתן של טחנות קמח יהודיות בנגב על התקדמותו הטכנולוגית . חל ק גדול מחטיבה זו מיוחד לנושאי התיישבות ופיתוח בשנות הארבעים והחמישים , דהיינו ערב קום המדינה ובעשור הראשון לקיומה . ההתיישבות הנרחבת למדי בנגב בשנים 1947-1941 עיצבה במידה רבה את גבולותיה הדרומיים של המדינה , כפי שקבעם האו"ם . לא מעט תרם לכך גם צינור המים הראשון לנגב , שהונח ב , 1947 ואף לו מיוחד פרק בחוברת . היישובים , יחד עם כוחות 'ההגנה' וצה"ל הצעיר , הם שבלמו את הפלישה המצרית ב , 1948 ומאמר מפורט עומד על שלבי לחימתם , עד השגת שביתת הנשק עם מצרים וההשתלטות על כל הנגב ( כמעט ) במבצע 'עובדה . ' אף הנגב הישראלי , זה שהתפתח בסוף שנות הארבעים ובמהלך שנות החמישים , זוכה לניחוח ולתיאור : כיצד התפתחה ההתיישבות החקלאית בנגב ומה היו הישגיה , תכנון באר שבע,- תיעוש הנגב ; תכנון הנגב והקמת עיירות הפיחוח . החטיבה השנייה היא חטיבת תעודות וזברונות . נוכל ללמוד ממנה על 'משוגעים ? לנגבי בשנות העשרים על קיבוץ אחד במלחמת העצמאות , דורות , כפי שהדבר משתקף מיומן אירועים כללי אישי , שפורסם זמן קצר לאחר תום המלחמה ; על איש הנגב יהושע כהן משדה בוקר , המספר על ימיו הראשונים של הקיבוץ המרוחק ועל הקשרים עם הבדווים , ומביא את הסיפור המלא של הצטרפות דוד בן גוריון לשדה בוקר י ומראש ממשלה — לראש ממשלה . ראש הממשלה שמעון פרס עמד בשנת 1945 בראש סיור משולב של 'הנוער העוברי והפלמ"ח לנגב המרכזי , לערבה ולמפרץ אילת — אזור סגור לתנועה אזרחית בימים ההם . על הרפתקאותיהם של 14 המטיילים כתב פרס לאחר שובם מהמסע . הדברים מובאים עתה מחדש , וראש הממשלה הוסיף להם , במיוחד לקובץ זה , מבוא המתאר את אותם אירועים שבימים ההם לא היה אפשר להעלותם על הכתב , כמו המשפט שנערך ל 14 בבאר שבע ביעווך כניסה לשטח סגור . תצלומים מהימים ההם מסייעים לבן דורנו לקלוט ביתר בהירות את הקשיים והתנאים המיוחדים

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר