במדינת ישראל י‭-.‬ הנשים — מסורתיות, הנוער — בלבוש מודרני, מבלי י המים — מפלסטיק