הנגב — גבולות ושטח גדעון ביגר

הנגב — גבולות ושטח גדעון ביגר תחומי הנגב , כמו תחומיו של כל חבל ארץ , הינם גבולות שרירותיים , שנקבעו בעיקר לצרכים מתודולוגיים . כל אחד מהחוקרים שעסקו ועוסקים כתיאורן וניתוחן של תופעות גיאוגראפיות , היסטוריות ויישוביות בנגב , נוהג לתחם את הנגב לפי תפיסתו ; וכמספר העוסקים בנושא — מספר תיחומיו של חבל ארץ זה הנקרא 'הנגב . ' בכל תקופה ולכל עניין היו גבולותיו של הנגב צירוף של גישות היסטוריות , גיאוגראפיות פיסיות , יישוביות ומדיניות מינהליות . גורמים טופוגראפיים , אקלימיים ופוליטיים הם שתוחמים את הנגב כפי שהוא נראה היום בעיני הציבור . ככלל , אזור גיאוגראפי מוגדר כחבל ארץ שיש הומוגניות רבה כין כל מרכיביו ככל שטחו , הומוגניות שלא ניתן למצוא כמותה מחוץ לתחומיו של החבל . אחד המאפיינים הברורים של אזור הנגב הוא הגבול האקלימי . מאחר שהנגב הינו האזור הצחיח של מדינת ישראל , הרי שתיחומו הצפוני נראה לעיתים כקו המפריד בין המזרע לבין הישימון , כלומר הגבול שבין האזור שניתן לגדל בו גידולי בעל לבין האזור שכמות המשקעים כו איננה מספיקה לגידולים אלו . הבעיה היא היכן לקבוע את גבול הצחיחות . מקובל להניח , כי כמות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי