דימונה — התוכנית הראשונה דיברה על 8000 תושבים. המציאות היתה אופטימית יותר