מפקד הכוחות המצריים הנצורים ביכיס פלוגיה' מגיע לשיחות בקיבוץ גת