יישובים ודרכים בנגב הצפוני — בראשית תקופת השלטון הבריטי