מיד לאחר כיבוש באר־שבע. במרכז — נחום שריג, מפקד חטיבת הנגב. שני מימין — חיים בר לב, מג"ד 9