1 בר־כוכבא מאירוביץ , חייל יהודי בצבא התורכי בבאר־שבע