רביבים — מראה המצפה ב־‭,1944‬ שנה לאחר העלייה־לקרקע