?משירת בני הנגב' — כך נקרא שירון שהועא ברביבים לפני קום המדינה וכלל מבחר תרגומי שירים בדוויים. האיור לקוח משירון זה