סוכות תש"ט במשלט. המקום: קיבוץ סעד, שהיה אז בקו האש עם המצרים