הבדווי ואדור מסממני הציוויליזציה בשנות המדינה הראשונות