הנגב — (1960-1900) ביבליוגראפיה מוערת

הנגב — ( 1960-1900 ) ביבליוגראפיה מוערת תקופה זו בתולדות הנגב זכתה למספר גדול של פרסומים , ספרים , קובצי זיכרונות ומחקרים . בעמודים הבאים נעשה ניסיון להביא לידיעת המתעניין בנושא זה חלק מפרסומים אלה — קרוב לוודאי שהמרכזיים ביניהם , שאת רובם אפשר למצוא בספריות . סייגנו לעצמנו לכ 115 כותרים , כשהרשימה , כמובן , ארוכה יותר . ליד חלק גדול משמות הספרים או הפרסומים הובאו מספר מלים או שורות , המתמצתות את התוכן . הביבליוגראפיה הוכנה בידי גיורא בסין . א . אהרנסון , אהרן . יומן אהרן אהרנסון , 1919 -1916 תל אביב , קרני , תש"ל . 518 עמ . ' פרק אחד עשר , ( 27 . 6 . 1918-5 . 4 . 1918 ) עמי . 424-388 בדיקת אפשרויות ההתיישבות בדרום ארץ ישראל והכנת תכנית לפיתוח האדמות הפנויות בין יפו לרפיח , שהוגשה לוועד הצירים ב 28 במאי 1918 ( תכנית אהרונסוך וילקנסקי ) אורים בת . 20 ( אורים , . ( 1966 ללא ספירת עמודים . איורים . פקס . ' קיבוץ שהתנחל בנגב במוצאי יום הכיפורים תש"ו ( אחד מ 11 היישובים . ( אורן , אלחנן . האסטרטגיה חישובית בנגב בעת המאבק לעצמאות , תש"ז . ( 1947-1946 ) שלם , , 2 תשל"א , עמ' . 348-327 בתקו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי