תוכן העניינים

עמוד:ג

תוכן העניינים אל הקוראים 1 דוד בן גוריון והנגב 4 הנגב — גבולות ושטה / גדעון ביגר 11 רוחמה — היישוב היהודי הראשון בנגב / ( 1917-1912 ) אליהו כנעני 15 הנוכחות היהודית בבאר שבע , 900 ו948- ו / איל ן גל פאר 30 השלטון הבריטי והנגב הארץ ישראלי / גדעון ביגר 49 טחנות קמח בדרום ובנגב / שמואל אביצור 59 חנופת ההתיישבות בנגב בעשור שקדם לקום המדינה / רות קרק 65 ' קונצ'רטו לצינור' מס — 1 צינור המים הראשון לנגב , / 1947 מרדכי נאור 74 הבדווים בנגב , 1960-1900 / יוסף בן דוד 81 היישובים במערכות הנגב במלחמת העצמאות / אלחנן אורן 100 קיבוץ במלחמה 128 ההתיישבות החקלאית בנגב , 1 959- 1949 / מיכה טלמון 146 תכנון הנגב והקמת עיירות הפיתוח / אליעזר ברוצקוס 157 יסודות התכנון העירוני של באר שבע , / 1960- 1900 יהודה גרדוס 167 קווים לראשיתה של התעשייה בנגב , / 1960- 1 950 ערן רזין 178 מדבירי המדבר / יצחק נשרי 94 ו הנגב קורא ו רשמי מסע לאילת , ינואר 945 ו / שמעון פרס 203 נתן אלתרמן והנגב / צבי צמרת 213 איש הנגב — ראיון עם יהושע כהן / מרדכי נאור 227 השמעת איך בנגב י לפרשת שירי הנגב בזמר העברי / נחומי הר ציון 240 חולמי הנגב — שתי תעודות / שמעון רובינשטיין 248 הנגב — 1960-1900 תאריכון 254 הנגב 900 ו960- ו — ביבליוגראפיהמוערת 259

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר