תכנון הנגב והקמת עיירות הפיתוח אליעזר ברוצקוס

תכנון הנגב והקמת עיירות הפיתוח אליעזר ברוצקוס בתקופת המנדאט הבריטי היה הנגב בגדר ארץ בלתי נודעת שרק סיירים מעטים הכירו את מרחביו ושביליו . לחבלים רכים בתוכו ניתן היה להגיע רק ברגל או על דבשת הגמל . דרכים סלולות מעבר לבאר שבע כמעט שלא הין בנמצא ורכב עם הנעה קדמית ( גייפ , ( שהיה מסוגל לנוע גם בדרך לא תקינה , נכנס לשימוש רק לקראת סוף מלחמת עולם מתכנן ערים ומהנדס . לשעבר הממונה על התכנון הארצי במשרד הפנים . השנייה . אמנם גם בתקופה ההיא ככר היו קיימים פרסומים ומחקרים אחדים על העבר וההווה של הנגב , וכמו כן , ממשלת המנדאט ערכה מיפוי מפורט למדי של שטחו , אכל ניסיון מעשי וידע 'חי' על הנגב כמעט שלא היו . הקמת שלושת המצפים ( 1943 ) ו 1 ו נקודות ההתיישבות ( 1946 ) הסירה במקצת את הפרגוד , אבל גם זה רק לגבי אזורים מצפון לבאר שבע או בסביבתה הקרובה . על רקע זה של הידע המוגבל צמחה הנטייה להגזים כערכם של אוצרות הטבע המינראליים שבתחומי הנגב וכן בגודל פוטנציאל משאבי מים בארץ בכלל , ובנגב בפרט . מתוך אי אמון בכוונות הממשלה המנדאטורית הבריטית ששאפה להגביל את הפיתוח היהודי , היה קיים כל העת החשד שהיא נוטה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי