אל הקוראים

אל הקוראים יחנה כי כן , עברנו כפרים הרבה בארץ מישור , ואף גם בהרי יהודה . השדות בפלך עזה משכו את לבבנו , ובאנו לידי החלטה כי המקום היותר מוכשר להתיישבות יהודים הוא המישור , הלוא הוא הנוף אשר על שפת הים התיכון , ובפרט בדרום הארץ . על יד הבדואים יושבי האוהלים , רחוק מדרך המל ך יפו-ירושלים , נוכל לסדר התיישבות רחבה , מבלי משוך עלינו קנאת העמים הנושאים את עיניהם אל הארץ הקדושה . ' דברים אלה כתב בשנות השמונים של המאה הקודמת זלמן דוד ליבונטין , איש העלייה הראשונה . מתברר שלפני שרכש את אדמות ראשוךלציון סייר בנגב , ובו — כך חשב — יש להתחיל בהתיישבות יהודית רחבה . הדברים לא נסתייעו , אך הנגב , אף אם נזנח — לא נשכח , ומטרת חוברת זו של 'עידן , ' השישית במספר , היא להעלות את הקורות , הנסיונות והפעולות שנעשו בנגב בששת העשורים הראשונים של המאה שלנו . בחוברת ארבע חטיבות . בחטיבה הראשונה , מחקרים וסיכומים , 11 מאמרים , העוסקים בהיבטים שונים ומגוונים של הנגב לאורך , לרוחב , ויש לקוות שגם לעומק — ממאמרים כלליים על תיחומו של הנגב ופעילותם של השלטונות הבריטיים בו , ועד נושא פרטני , כדוגמת השפעת הקמתן של ט...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי