דוד בן־גוריון והנגב

דוד בן גוריון והנגב דוד בן גוריון , ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של ישראל . נחשב ל'פטרוך מובהק של הנגב וההתיישבות בו . בשנת 1953 אף הגשים זאת הגשמה אישית והצטרף לקיבוץ שדה בוקר . אולם אף לפני קום המדינה הוא השמיע פעמים איךספור דברים בזכות ההיאחזות היהודית בנגב , בעת שהדבר נחשב ל'בלתי מציאותי' ואף לישיגעוך . להלן ארבעה קטעים מתוך נאומים ומאמרים שלו בנדון מן השנים . 1956-1935 עתיד הנגב ואילת ( תזכיר לשופט ברנדייס '( בעיית הבעיות בארץ ישראל בשעה זו היא בעיית הקרקע . מראשית פעולתנו היתה השיבה לקרקע הכוח הדוחף והמסעד הבטוח ביותר בבניין ארצנו . מביל"ו עד החלוצים האחרונים ראינו בהתיישבות חקלאית יסוד היסודות של חיי עם בריאים בארצנו אנו . ' חובבי ציון , ' הבארון רוטשילד והתנועה הציונית — כולם הקדישו רוב מרצם להתיישבות . בכדי שהתפתחותה של ארץ ישראל תהא בריאה ובת קיימא , יש צורך שחלק מסוים מן העולים יתיישבו על הקרקע . עד הזמן האחרון , התיישבות מועטת בערך סיפקה צרכינו . ואילו ריבוי העלייה מעמידנו בפני הצורך הדחוף והחיוני של התיישבות המונית . אנו עומדים בפני תביעת קרקע בשיעור גדול יותר . אנו עומדי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי