דורות, מאי ‭— 1948‬ חדר האוכל שנפגע בהפצצה הנלשיך לתפקד בסבכה המאולתרת