ציונים זה לא הכול : לקראת שיקומו של השיח הפדגוגי

ציונים זה לא הכול : לקראת שיקומו של השיח הפדגוגי

מחבר: ענת זוהר
שנת ההוצאה: תשע"ג - 2013
מילות מפתח: בתי ספר; חינוך על-יסודי; שיטות הוראה; חינוך יסודי; בית ספר; חינוך על יסודי; בתי ספר תיכוניים; בתי-ספר תיכוניים; חינוך תיכון; שיטת הוראה
במערכת החינוך שלנו הולך וגובר באחרונה השיח הכלכלי המוביל לניהול בתי הספר כבתי חרושת, כלומר התפוקות - הנמדדות בציונים - הן חזות הכול.
הספר "ציונים זה לא הכול: לקראת שיקומו של השיח הפדגוגי" קורא לחזור ולנהל את בתי הספר על בסיס מושגים חינוכיים - למידה משמעותית, חשיבה מעמיקה, הנעה פנימית ואמון.
הספר עוסק בשלושה נושאים עיקריים ובקשרים ביניהם: תהליכי הוראה ולמידה איכותיים.
הספר דן בהוראה ולמידה עתירות חשיבה ומראה כיצד מטפחים אותן.
מבחנים מערכתיים עתירי סיכון ואחריותיות. הספר מסביר את הנזקים הנגרמים להוראה וללמידה עקב משטר הבחינות, ומציע לשדר “אמון במקום סיכון”. רפורמות חינוכיות. הספר טוען כי הרפורמות עוסקות בשינוי ההיבטים המבניים־ארגוניים והכלכליים־מנהליים של מערכות חינוך, במקום לעסוק בתהליכי ההוראה והלמידה ולכן החינוך אינו משתנה. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13