יסוד מורא וסוד תורה

יסוד מורא וסוד תורה

מחבר: אברהם אבן עזרא
שנת ההוצאה: תשס"ז
מילות מפתח: אבן עזרא, אברהם; מצוות (יהדות); תורה (ספר); אבן-עזרא, אברהם; אבן עזרא; אבן-עזרא; אבן עזרא, ר' אברהם; ראב"ע; ר.א.ב.ע.; ר. א. ב. ע.; ראבע; מצוות; מצווה; מצוה; מצוות ביהדות; מצוות יהדות; מצוות היהדות; ספר התורה; ספר תורה; ספרי תורה
ספר הזקונים של ראב"ע, מוקדש כולו לנושא אחד - הבנת המצוות ובחינת מפתח ליסודות האמונה ולמהות הפנימית של התורה. הנושא הזה נבחן משתי נקודות-ראות המשלימות זו את זו: ביקורת נוקבת של מניין המצוות המקובל, ובירור שכלתני עקיב של טעמי המצוות ומטרותיהן. הנגיעה של 'יסוד מורא וסוד תורה' לפרשנות המקרא היא ישירה ומובהקת. לא זו בלבד שכל טענותיו מבוססות על הכתובים כפשוטם, ולפיכך יש בהן משום תרומה להבנתם, אלא שעצם הדיום שיטתי במשמעות ובתכלית של מצוות התורה משלים ומרחיב את מה שראב"ע כתב עליהן בפירושיו לתורה.
המהדורה המדעית המבוארת שלפנינו נותנת בידי לומדי כתבי ראב"ע וחוקרי משנתו נוסח בדוק ומהימן של הספר, המלווה במנגנון של חילופי גירסאות ובביאור מפורט המבהיר את מה שסתם המחבר, מברר את מקורותיו ומעגין את דבריו במשנתו הכוללת. זוהי מהדורה שנייה, מורחבת ומתוקנת הכוללת מאות רבות של הוספות ותיקונים וכן 'אחרית דבר', שכתב פרופ' אוריאל סימון, העוסקת בפן הפולמוסי של הספר – תרומתו ההכרחית של בעל פשט המקרא להבנתה השלמה של ההלכה. המהדורה הראשונה של  'יסוד מורא וסוד תורה' ראתה אור בשנת תשס"ב/2002, ובתוך זמן קצר אזלה מן השוק. למרבה הצער נפטר באותה שנה ממחלה קשה המחבר הראשי ד"ר יוסף כהן ז"ל. בחמש השנים שחלפו מאז שקד פרופ' אוריאל סימון על תיקון והרחבה של הפירוש המפורט המלווה את דבריו התמציתיים, ולעתים החידתיים, של אבן עזרא. כמו כן שוכללו המפתחות על מנת שיוכל הספר לשמש כספר עזר ללומדים את משנתו של ראב"ע ואת פירושיו. בזכות כל אלה המהדורה השנייה היא, מבחינות רבות, ספר חדש. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  2  3  4  5  7  9  10  11  12  13