שער עשתי עשר [ביאור סוד השם המפורש]

שער עשתי עשר [ ביאור סוד השם המפורש ] בהתאם לחשיבה האנלוגית , האפיינית לראב '' ע , הוא מבאר בשער זר . את הסגולות הלשוניות , המספריות והגאומטריות של ארבע אותיות אהו " י , שמהן בנוי שם הרה . א . חמשת מוצאי האותיות 1 עשתי עשר - ראב"ע גוזר את 'עשתי ' מ ' עשתונות ' בפירושו לבמ ' ז 72 , ' וב ' ספר צחות , ' מ"א , ע " ב ( מהד' רודריגז , עמ ' 2 . ( 104- 103 לא אוכל לדבר — הצטדקות על סטייה מן הנושא , הנובעת מכך שהבנת המשמעות התאולוגית מותנית במידע לשוני . בהצטדקות דומה הוא פותח גם את החקירה הארוכה על מובנו של שם הויה בפירוש הארוך לשמ ' ג : 15 , ' "הנה נא הואלתי להאריך / כי ליסוד מוסד אני צריך " ' ) תורת חיים , ' עמ ' ל"ד . ( השם הנכבד — על הקשר המהותי שבין שם הויה ולשון הקודש הוא מרחיב בפירושו לצפ ' ג ... " : 9 , ' 'שפה ברורה' היא לשון הקודש שבה לבדה נקרא השם הנכבד 3 . " מוצאיהם חמשה — חמשת המקומות של חיתוך העיצורים בגרון ובפה . הוא הולך בבירור בעקבות ריב " ג , המקדיש ל '' מוצאי האותיות " את השער השני ב ' ספר הרקמה ' ומעיר : "ככה חלקו אותם הראשונים על אלה החמשה המוצאים " ( עמ ' ל . 0 " המהדיר מצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן