הקדמה למהדורה השנייה: ד"ר יוסף כהן ע"ה

עמוד:10

יושרה . אין זאת אלא שממנה ירש יוסף את זכרונו המופלא ואת דבקותו באמת . ולפי שהיה ברוך כשרונות הועידו אותו הוריו להיות כלי קודש , ובהיותו בן שלוש עשרה הוסמך כשוחט ובודק לבהמה דקה וגסה . על אף אמידותם היו בביתם רק ספרי יסוד מעטים , שאותם למד ושינן בשקידה רבה . באחד הימים , כאשר הביא את האשפה למזבלה , צדה עינו שני דפים צמודים , שריד מספר עברי מודפס , אשר לימים זוהה על ידו כספר הכוזרי . הוא הניח את הדלי , ובו במקום קרא את הכתוב בשקיקה גדולה , ולפי עדותו באוזני , חש שהשמים שמעל ראשו נפתחו כשנוכח שיש אנשים העוסקים בגדולות ונצורות . אך על מנת שהשוחט ייעשה לפילוסוף צריכה הייתה ההיסטוריה היהודית לשנות את מהלכה : בעקבות תקומתה של מדינת ישראל עלו יוסף ושלוש אחיותיו ארצה בשנת תש " ח על גבי 'מרבד הקסמים . ' בשלב הראשון הוא התפרנס כסופר םת " ם , ובשעותיו הפנויות קרא כל ספר שבא לידו . לאחר מכן הוא מצא עבודת לילה נוחה למדי בבית החרושת 'כותנה , ' שבה יכול היה להציץ בספר תוך כדי השגחה על מכונת הטווייה . רק כשפוטר מחמת צמצומים לאחר ארבע שנים , עלה בדעתו שהוא נועד לשמש מורה בישראל . בהולכו ברחובות תל אביב ראה יוסף שלט של גימנסיית ערב של בני עקיבא , אולם שם סירבו לקבלו ללימודים מחמת גילו הגבוה . אך האיש המוכשר הזה , שלמד רק שנים אחדות ב ' חדר ' בתימן , לא ויתר , וניגש לבחינות בגרות חיצוניות לאחר שלמד את כל המקצועות בהתכתבות , ואת השפה האנגלית — מעל גבי תקליטים . בימי עליית ההמונים די היה בשנת לימוד אחת בקורס מזורז להכשרת מורים כדי לקבל הסמכה להוראה , ולאחר שנשא לאישה את מזל , לימד יוסף בבתי םפר יסודיים בחצור הגלילית ובאבן שמואל . בתום ארבע שנות הוראה חשקה נפשו בלימודים גבוהים , והמשפחה עברה לגור ולעבוד בסמוך לאוניברסיטת בר אילן . לתואר הראשון הוא למד תלמוד ופילוסופיה , לתואר השני — פילוסופיה , ובשנת תשמ"ג קיבל תואר דוקטור על סמך הדיסרטציה 'משנתו הפילוסופית דתית של ר' אברהם אבן עזרא , ' שכתב בהדרכתו של פרופ ' יעקב לוינגר זכרו לברכה , ושעובדה לספר הקרוי ' הגותו הפילוסופית של ר ' אברהם אבן עזרא ' ( ראשוךלציון תשנ " ו . ( כל השנים האלה המשיך יוסף בעבודתו כמורה וכמחנך , ורק כאשר יצא לגימלאות יכול היה להיפנות לכתיבת מהדורה מדעית מבוארת של 'יסוד מורא , ' כעמית מחקר ב ' מכון לפרשנות המקרא היהודית ' שבאוניברסיטת בר אילן . כך החלה עבודתנו המשותפת על ספר זה , המתוארת בהקדמה הראשונה . בעקבות צאתו של הספר לאור ערכה המחלקה לתנ " ך ערב חגיגי לכבודו ולכבוד שלושה ספרים נוספים בחקר המקרא ובתולדות הפרשנות שראו אור יחד אתו . על אף מחלתו האנושה זכה יוסף להשתתף עמנו בערב הזה , שבו ניתן ביטוי פומבי ראשון ואחרון להוקרתנו הרבה לתרומתו החשובה לחקר משנת ראב " ע ולהערצתנו כלפיו כאדם מופלא . יוסף נפטר שבועיים לאחר מכן , ביום ג ' בכסלו תשס " ג . ( 8 . 11 . 2002 ) תודתי נתונה להוצאת הספרים של אוניברסיטת בר אילן , ובמיוחד למנהלת שלה , גב ' מרגלית אבישר , על שלא הסתפקו בהדפסה חוזרת של הספר וניאותו להוציא אותו מחדש במהדורה מתוקנת ומורחבת . על המלאכה הקשה של הכנסת התיקונים וההוספות הרבים מספור לסדר של הספר עמלה במסירות , בכישרון ובאורך רוח גב ' אסתר כהן , ועל סילוק השגיאות והשיבושים שקדה גב ' הרצליה וגנר . לשתיהן אני חב תודה גדולה . כאשר נסתיימה הכנת המהדורה החדשה נודע הדבר לעמיתנו ד " ר אהרן מונדשיין , וביזמתו הוא הואיל להעמיד לרשותי את העותק שלו של המהדורה הראשונה , הגדוש בהערות , השלמות ותיקונים . אימצתי חלק ניכר מהם , והודות לכך נשתפרה מהדורה זו שיפור נוסף .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר