תיאור חמשת כתבי־היד הכלולים במנגנון

תיאור חמשת כתבי היד הכלולים במנגנון ( 1 ) ניו יורק-בית המדרש לרבנים , 2321 סימנו א . כתב היד של 'יסוד מורא ' מקיף 36 עמודים ( דף 1 ע " ב — דף 19 ע"א , ( ובכל עמוד יש 25 שורות , חוץ מן העמוד הראשון שיש בו 22 שורות . גודל הדף . n" 0 44 x 30 בדף 1 ע " א באה רשימת תשעת החיבורים שבקובץ . בצד שמאל של דף 1 ע"ב יש רשומת שקשה לפענחה ( סופי השורות הראשונות אינם קריאים כלל . ( ברשומת זו צוינו שם המעתיק , נחמן , ושם המזמין את ההעתקה , "הנדיב והשוע" יהודא בן שמואל , וחשוב מכל — תאריך ההעתקה : "שנת שט"ו לפ " ק " . ( 1555 ) הכתיבה — איטלקית רהוטה , לרבות הפתיחות של הפרקים והפיסקאות הכתובות באותיות גדולות . באותה כתיבה , אבל באותיות קטנות , נרשמו בגיליון מראי מקום למקורות מקראיים ואחרים , וכן הערות ביאור ( בעיקר השוואות עם מקורות חז"ל וספרות ימי הביניים . ( כתב היד הוגה בידי הסופר הראשון , אשר הוסיף בגיליון גירםאות שונות בליווי הסימן נ " א [ נוסח אחר , [ וכן הקיף בסוגריים כמה משפטים בציינו בשוליים : "אין זה בנ " א . " כן יש כמה הוספות הכתובות בכתיבת יד שונה : בדף 2 ע " א מובאים בגיליון שני פירושים על ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן