רבי אברהם אבן עזרא על רקע תקופתו

רבי אברהם אבן עזרא על רקע תקופתו ב ' תור הזהב ' ( מאות י —'י " ב ) הגיעה יהדות ספרד למיטב הישגיה , הטביעה את חותמה המיוחד על התרבות היהודית , והעשירה אותה בנכסי רוח נצחיים . יהדות ספרד העמידה טיפוס חדש של עלית יהודית , שסימן ההיכר המובהק שלו הוא החתירה לשלמות כוללת . טיפוס חדש זה — המיוצג על ידי אנשי יצירה מופלאים כמו רבנו בחיי אבן פקודה , פייטן ומחבר 'חובות הלבבות , ' ר ' שמואל הנגיד , איש מדינה , חכם הלכה , משורר ומדקדק ; ר ' שלמה אבן גבירול ור' יהודה הלוי , המשוררים הפילוסופים ; ור ' משה בן מימון , חכם הלכה דגול ופילוסוף מובהק — חרת על דגלו את אידאל השלמות המקפת . לדידם , להיות שלם פירושו לדעת כל מה שאפשר לדעת : תורה שבכתב ותורה שבעל פה , דקדוק ושירה , מכלול המדעים ופילוסופיה . החידוש אינו בעצם השאיפה לידע כולל , שכן מציגו כזאת גם קודם לכן . כך , למשל , מסופר במדרש על רבן יוחנן בן זכאי , הקטן בתלמידי הלל , "שלא הניח מקרא ומשנה , תלמוד , הלכות ואגדות , דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים , קלים וחמורים וגזירות שוות , תקופות וגימטריאות , שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים , משלות כובסין , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן