לוח הציונים והסימנים

לוח הציונים והסימנים ציוני עדי הנוסח א ניו יורק-בית המדרש לרבנים — 2321 נוסח היפנים' ב פרמא-דה רוסי ( 2217 ) 314 ג ניו יורק-בית המדרש לרבנים 2318 ד וטיקן ebr . 49 ה המבורג-לוי 113 הסימנים המשמשים ב י פנים' ובמדור חילופי הגירסאות * כוכבית משמאלה של המילה ב י פנים ' ובדיבור המתחיל מציינת שהנוסח תוקן ב יפנים ' על סמך עדי הנוסח המפורטים במנגנון חילופי הגירסאות . כאשר תוקנו כמה מילים תבוא כוכבית מימינה של המילה הראשונה ומשמאלה של האחרונה . + תוספת הבאה בכתב היד אחרי הדיבור המתחיל . >? תוספת הבאה בכתב היד לפני הדיבור המתחיל . חסר מה שבדיבור המתחיל חסר בכתב היד . [ ] תוספת בפנים להקלת ההתמצאות ( כגון כותרות ומספרי הפיםקאות . ( א כתב יד א , תוקן מידו של הסופר הראשון . א כתב יד א , תוקן מידו של הסופר השני . ___ המספר הסידורי של דיבור מתחיל , הבא בפנים יותר מפעם אחת באותה השורה . לשון הכתוב נוסח המקרא כפי שהוא במהדורה הממוחשבת של מקראות גדולות 'הכתר . '  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן