ציור ‭:2‬ א. המרכז של כדור־הארץ, שהוא גם המרכז של הגלגל היומי ושל הקוסמוס; ב. המרכז של הגלגל האקסצנטרי; ג. המרכז של גלגל הקפה של אחד מכוכבי הלכת