השער העשירי [חיים של קדושה]

השער העשירי [ חיים של קדושה ] א . מצוות ההגייה המתמדת בתורת ה' מצוות תלמוד תורה נידונה במבוא לעיל , עמ ' 2 . 53-52 נאמנו עדותיו — כלשון הפסוק "עדתיך נאמנו מאד " ( תה ' צ"ג , . ( 5 בפירושו על אתר הוא כותב : "כדרך 'השמים מספרים כבוד אל' ( שם י"ט , , ( 2 כי יותר נאמנים הם עדיך , שהם עדות [ נ " א בכתבי יד : העדות , [ מעדות השמים והארץ והים על כן הוסיף 'מאד . "' כלומר , התורה היא עדות ישירה , יציבה ונכונה יותר מהבריאה ( ועיין גם בפירושו שם , לפסוק . ( 8 ומה נמלצו — כלשון הפסוק "מה נמלצו לחכי אמרתך " ( תה ' קי " ט , . ( 103 בפירושו שם הוא מבאר : "מתקו . " הזכיר הכתו' — הכוונה לפסוק "ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך " ( דב ' ו , ( 7 , ' שבו מוזכרים ארבעת המצבים המתחלפים בהם נתון האדם בחייו — ישיבה , הליכה , שכיבה ועמידה — ואשר בכל אחד מהם הוא מחויב לעסוק בתורה . מן הטוטליות של הדרישה הזאת הוא מסיק בפירושו על אתר : "כי עיקר כל האדם עבודת ה / ועבודתו — להכיר פעליו " ' ) תורת חיים , ' עמ ' נ " ח 3 . ( וכולם פעלים עומדים — המתארים מצבים , שכן פועל עומד מתאר פעולה הנשארת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן